Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından oldukça ilgi gören e-ticaret pazar yerleri, her geçen gün önemini daha da artırmaktadır.  E-ticaret alanının gelişmesinde ve sürekli olarak popüler bir artış trendi göstermesinde çeşitli nedenler bulunmaktadır. Satıcılar tarafından sabit maliyetleri azaltması, tüketiciler açısından ise zaman tasarrufu sağlaması ve aynı anda birden fazla markanın aynı ürününü inceleme şansı yakalaması yalnızca başlıca nedenlerden. E-ticaret yapan satıcıların herhangi bir mağaza açma zorunluluğu olmamakla beraber bu konu ile ilgili şu an için herhangi bir kanun da bulunmamaktadır. Bu sebeple birçok e-ticaret alanında vergilendirme yöntemi de net olarak belirlenmemiştir. Bu durum yasal korumaların oluşamayacağı çeşitli hak ihlallerinin doğmasına neden olabiliyor. Özellikle satışa konu olan ürünün taklitlerinin pazara girmesi ile ciddi zararlar da oluşabiliyor. Tüm bu zararlardan hem e-ticaret markasını hem de ürünleri korumak için marka tescili yapılmalıdır.

 

Marka tescil konusu yasal hakları koruyabilmek adına önem verilmesi ve üzerinde durulması gereken bir konudur.  Ürünü ya da markayı korumaya yönelik alınan marka tescilleri, ürün sahibine marka adına çeşitli ayrıcalıklar ve haklar sunar. Marka tescil belgesi, marka üzerinde tekel olma hakkı tanır. Marka üzerinde tekel olma hakkına sahibi olmak demek, benzer ve aynı sınıfta ancak farklı kalitedeki, nitelikteki ürünlerin marka tescil belgesi almasının önüne geçer. Bu durum kısaca markaya, ürüne ait tüketici güveninin ve kalitenin koruma altına alınması anlamına gelir.

 

 

Marka Tescili Neden Önemlidir?

 

E-ticaret ile gelir elde eden işletmeler kendilerine ait markaların, alan adlarının, logolarının başka firmalar tarafından kullanılmasını önlemek için marka tescili yaptırmalıdırlar. E-ticaret web sitelerinin alan adı ‘.com’ uzantısından önceki bölümdür. Bu alan adıyla ilgili de marka tescili yapılabilir. E-ticaret yapan işletmeler kendi markalarını, isimlerini koruma altına almak adına marka tescili yaptırmalıdırlar, böylece marka tescil belgesinin sağladığı yasal koruma haklarına sahip olabilirler.

 

Marka tescili ile korunmak istenen marka yalnızca bir alan adı, yazılı bir isim olarak düşünülmemelidir. Bazı alanlar da yapılan herhangi bir özel tasarım, logo ya da görsel de marka tescili ile koruma altına alınabilir. Marka tescil belgesi aynı zamanda taklit ürünlere karşı da yasal korumalar alınmasını sağlar. Böylece müşteri memnuniyeti sağlanırken, güven unsuru da sağlanmış olur. Marka tescil belgesi marka değerini korumak adına atılan yasal bir adım olmakla beraber markaların büyümesini, pazar payını artırmasını, tüketici kitlesini genişletmesini sağlar. Özellikle e-ticaret sektöründe marka tesciline sahip olmak çok önemlidir. Bunun sebebi ise tüketicilerin satışa konu olan ürünü fiziki olarak görmeden, dokunmadan incelemeden yalnızca markaya duydukları güven unsuruna bağlı olarak satın almasıdır.

 

 

Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

 

Marka tescili başvurusu, Türk Patent Enstitüsü’ne fiziki evrak aracılığı ile ya da e-devlet üzerinden online başvuru ile yapılmaktadır. Marka tescil başvurusunda bulunmak için, marka sahibinin tacir olması ve ticari işletmesinin bulunması gereklidir. Gerçek kişiler ve şahıs firmaları da marka tescil başvurusunda bulunabilirler. Firma ya da kişi her marka için ayrı başvuruda bulunmalıdır. Tek başvuru ile birden fazla marka tescil başvurusu yapılmamaktadır.

 

Marka tescil başvurusunda bulunan kişinin kimlik bilgilerinin de yer aldığı başvuru formunu eksiksiz doldurmalı ve marka örneğini, marka tescile konu olan mal veya hizmetlerin tam listesini, marka tescil başvuru ücretinin ödendiğine dair gerekli makbuzu Türk Patent Enstitüsü’ne sunmalıdır. Marka tescil başvurusu birden fazla ortaklı olan marka için yapılacaksa yasalara uygun olarak düzenlenen teknik şartnameyi, diğer ortakların hak talebi varsa bu hak talebinden doğan ücretin ödendiğini gösteren belge ya da makbuzu, tescile konu olan marka ya da hizmetin örneğinde Türkçe karakterlerin dışında harf kullanımı varsa bu harflerin Türkçe ’ye uygun olarak belirtilmesi gerekmektedir. Marka tescil belgesi, Türk Patent Enstitüsü’nün incelemelerin, idari sürecin sonunda başvuru sahibine verilmektedir.

 

Bu süreç; tescil başvurusu, başvurunun Türk Patent Ensitüsü (TPE) tarafından sınıflandırılması, incelemeye konu olması, başvurunun resmî gazetede yayınlanması, varsa başvuruya itirazların yapılması, itirazların incelenmesi, marka tescil belgelerinin verilmesi ya da reddedilmesi aşamalarını içermekle beraber yaklaşık 7 ila 9 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksikleri giderilmiş ve itiraz süresi içerisinde hakkında itirazda bulunulmamış ya da yapılan itirazın reddedildiği başvurular tescil edilerek sicil kaydı oluşturulur. Böylece marka tescil başvurusunda bulunan kişiye de marka tescil belgesi verilir.

 

Marka tescilinin sağladığı koruma, marka tescil başvurusu tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre her 10 yılın sonunda, 10’ar yıllık süreler ile tekrar uzatılabilir. 10 yıllık koruma süresinin bitiminde 6 ay içinde yenilenmeyen marka tescilleri hükümsüz sayılmaktadır.

 

Marka tescil yenilenme işlemlerinin yapılaması, ücretinin ödenmesi, 10 yıllık koruma süresinin sonunda 6 ay içinde yapılmalıdır. Eğer koruma süresinin bitiminden 6 ay sonra tekrar başvuru yapılmaz ise yenilenme süresinin aşımından 6 ay içinde de ek ödeme ile yenileme yapılabilir.

 

Marka tescil belgesine sahip olabilmek için markanın kullanımda olması şart değildir. Ancak burada bir ayrıntı bulunmaktadır. Marka tescil belgesi aldıktan sonra 5 yıl içinde kullanılmayan markaların tescil belgeleri iptal edilir.

 

 

Marka Tescil Fiyatı

 

Hesap Kodları Hizmetin Türü Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Elektronik/Mobil İmza/E-Devlet Kapısı ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
02.01.01 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Online) 240 TL
02.01.02 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Rezervasyon) 360 TL
02.01.03 Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Online) 240 TL
02.01.04 Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Rezervasyon) 360 TL
02.01.05 Marka Tescil Ücreti 990 TL 660 TL
02.01.06 Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 280 TL 185 TL
02.01.07 Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 280 TL 185 TL
02.01.08 Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti 915 TL 610 TL
02.01.09 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 800 TL 535 TL
02.01.10 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 650 TL 430 TL
02.01.11 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 950 TL 635 TL
02.01.12 Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 675 TL 450 TL
02.01.13 İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti 25 TL
02.01.14 Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti 60 TL
02.01.15 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 295 TL 195 TL
02.01.16 Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti 215 TL 140 TL
02.01.17 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 280 TL 185 TL
02.01.18 Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 195 TL 130 TL
02.01.19 Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti 55 TL 35 TL
02.01.20 Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti 455 TL 300 TL
02.01.21 Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti 265 TL 180 TL
02.01.22 Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti 265 TL 180 TL
02.01.23 Marka Başvurusu Bölünme Ücreti 710 TL 475 TL
02.01.24 Marka Yenileme Ücreti 1,260 TL 840 TL
02.01.25 Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti 1,890 TL 1,260 TL
02.01.26 Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti 60 TL
02.01.27 Marka Kısmi Yenileme Ücreti 1,260 TL 840 TL
02.01.28 Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmı Yenileme Ücreti 1,890 TL 1,260 TL
02.01.29 Tanınmışlık Talebi İnceleme Ücreti 5,000 TL

 

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website