Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Nedir?

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Nedir?

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi sistemidir. Aracı hizmet sağlayanlar ile hizmet sağlayıcılarının e-ticaret verilerinin bir araya toplanması, kayıt altına alınması ve toplanan verilerin istatiksel bilgilere dönüştürülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ* uyarınca kayıt ve bildirim yapılabilmesi, elektronik ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 01.12.2017 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.

 

Buna göre, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olması gerekmektedir.  Bu anlamda, elektronik ticaret ortamında sunulan ürün ve hizmetlerin türü, kargo ve lojistik, taşıma bilgileri, uluslararası e-ticarete ilişkin işlemlerin tümü,  üretim yeri, depo adresi, ödeme yöntemleri gibi bilgilerin tümü ETBİS üzerinden bildirilecektir.

 

ETBİS’e kayıt olurken, gerçek veya tüzel olarak ticaretle uğraşan kişiler, MERSİS ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşlık kimlik numarası ile elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı gerekmektedir.

 

ETBİS’e  (www.eticaret.gov.tr) kayıt olurken bildirim yapılan hususlar:

 

 1. Tebligata elverişli Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)
 2. Elektronik ticarete konu olan ürünün türü.
 3. Elektronik ticaret dışında gerçekleştirilecek ticari faaliyetler.
 4. Elektronik ticaret ortamında konuya dahil olan mal ve hizmetlerin türü.
 5. Elektronik ticaret ortamında kullanıcılara sunulan ödeme yöntemleri ve sistemleri
 6. Elektronik ticaret ortamında ikinci el ürünlerin satışının söz konusu olup olmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.
 7. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında çalışma gerçekleştiren bankalar ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
 8. Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik, taşıma işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
 9. Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sistem sağlayıcılarına ait bilgiler.
 10. Kişisel kullanıcı verilerinin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının saklandığı ülke ve adres bilgileri.
 11. Elektronik ticaret ortamında uluslararası elektronik ticaret işlemi gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi, sistemi bazında bu ticaretin senelik hacmi.
 12. Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.

 

Böylece, e-ticaret yapan işletmeler kayıtlı hale gelecek, e-ticaret işletmeleri ulaşılabilir olacak ve kayıt dışılığın önüne geçilecektir.

 

Bu kapsamda tüm üye işyerlerimizin  www.eticaret.gov.tr  üzerinden ETBİS sistemine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Kayıt ve bildirim yükümlülüğü zorunlu olup, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 5.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacağını paylaşır, konuya dair öneminizi rica ederiz.

 

ETBİS’e ilişkin detayları https://www.eticaret.gov.tr/App/Site/Sss adresinden öğrenebilirsiniz.

 

*640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9.maddesi, 23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun (“Kanun”) 11.maddesi ile 26.8.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesine dayanılarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hazırlanmış ve 11.08.2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website